Flower

一周年:纸婚                      二周年:棉婚
三周年:皮婚、皮革婚      四周年:毅婚、花果婚
五周年:木婚                      六周年:铁婚、糖婚
七周年:铜婚、毛婚          八周年:陶器婚、铜婚
九周年:柳婚、陶婚          十周年:锡婚
十一周年:钢婚                  十二周年:绕仁婚、丝婚
十三周年:花边婚              十四周年:象牙婚
十五周年:水晶婚              二十周年:搪瓷婚、磁婚
二十五周年:银婚              三十周年:珠婚、珍珠婚
三十五周年:珊瑚婚 (碧玉婚)     四十周年 红宝石婚
四十五周年 蓝宝石婚          五十周年 金婚
五十五周年 翠玉婚              六十周年 钻石婚

联系我们

电话

86-21-56666357

传真

86-21-56719140

电子邮件

succ@sh163.net