Flower

一月:康乃馨        七月:飞燕兰

二月:紫罗兰        八月:剑兰

三月:水仙            九月:孔雀

四月:豌豆花        十月:金盏花

五月:铃兰            十一月:小雏菊

六月:玫瑰            十二月:洋水仙

联系我们

电话

86-21-56666357

传真

86-21-56719140

电子邮件

succ@sh163.net